home buy sell cart
Search CDs

Find more albums from this artist


Soundtrack

Neko No Ongaeshi - The Cat Returns


$ 75.00 (U)
1. Yuji Nomi - Opening (0:31)
2. Yuji Nomi - Haru, Okiteiru? ~ Have You Waken up, Haru? (2:12)
3. Yuji Nomi - Run Tono Deai ~ Encounter with Rune (0:45)
4. Yuji Nomi - Neko to Ohanashi ~ Chat with a Cat (1:40)
5. Yuji Nomi - Nekoou no Gyoretsu ~ Procession of the Cat King (1:19)
6. Yuji Nomi - Neko no Ongaeshi ~ The Cat Returns (1:09)
7. Yuji Nomi - Munashi Houkago ~ Dull Time after Lessons (1:15)
8. Yuji Nomi - Nazo no Koe ~ Mysterious Voice (0:35)
9. Yuji Nomi - Jujigai Nite ~ At the Juuji-gai (2:17)
10. Yuji Nomi - Muta wo Otte ~ Following Muta (1:06)
11. Yuji Nomi - Youkoso Neko no Jimusho He ~ Welcome to the Cat Office (1:51)
12. Yuji Nomi - Koukyu Heno Yuukai ~ The Abduction to the Seraglio (2:25)
13. Yuji Nomi - Koko Ga Neko no Kuni? ~ Is This the Catland? (0:44)
14. Yuji Nomi - Nekoou no Shiro He ~ To the Castle of the Cat King (2:02)
15. Yuji Nomi - Nekoo? ~ Me, a Cat? (1:05)
16. Yuji Nomi - Neko Jungler no Rumba ~ Rumba of the Juggle Cat (0:19)
17. Yuji Nomi - Haragei Neko no Porka ~ Polka of the Belly-Dance Cat (0:25)
18. Yuji Nomi - Waltz Katzen Blut (1:38)
19. Yuji Nomi - Watashi Wa Funbert von Zikkingen ~ I'm Funbert von Zikkingen (3:16)
20. Yuji Nomi - Otorija Nezo ~ I'm Not a Decoy (0:48)
21. Yuji Nomi - Meiro Kara no Tousou ~ Escape from the Labyrinth (2:19)
22. Yuji Nomi - Run to Yuki ~ Rune and Yuki (2:39)
23. Yuji Nomi - Dassou ~ Escape (4:34)
24. Yuji Nomi - Kaereta Watashi Kaeretanda! ~ I'm Back, I'm Back Home Now! (3:25)
25. Ayano Tsuji - Kaze Ni Naru ~ Become the Wind (4:09)
26. Yuji Nomi - Baron (4:22)
27. Yuji Nomi - Nekoou ~ The Cat King (4:02)
28. Yuji Nomi - Haru no Boogie ~ Haru's Boogie (3:05)
29. Yuji Nomi - Pastorale (4:37)
30. Yuji Nomi - Haru no Omoide ~ Haru's Memory (3:21)
Description :
2002 Tokuma Records, Studio Ghibli Records
0.00248 seconds
Designed by Code Drink Inc
powered by sound decision